Vandaag de dag, zonder steun voor wetenschappelijk en medisch onderzoek, hebben vele patiënten voor wie nog geen doeltreffende behandeling bestaat, geen uitzicht op hoop of oplossingen. Ook in België zijn voor hen innovatieve behandelingen te vinden. Financiële steun voor onderzoek is daarom cruciaal. Deze ondersteuning helpt de beste experts om nieuwe ontdekkingen te doen die levens redden en veranderen.

Onze rol

Het doel van de Stichting: Het uitvoeren, bevorderen, aanmoedigen en financieren van wetenschappelijk en medisch onderzoek binnen het Universitair Ziekenhuis Brugmann in Brussel.

De rol van de Brugmann Stichting is om een brug te slaan tussen het onderzoekslaboratorium en het ziekenhuisbed, tussen de onderzoeker en de patiënt.

Onze impact

Sinds haar oprichting in 2011 heeft de Brugmann Stichting subsidies toegekend voor een bedrag van 2 miljoen €. Hiermee werden bijna 100 onderzoeksprojecten gefinancierd.

De projecten die door de Brugmann Stichting worden gefinancierd betreffen studies over uiteenlopende en cruciale onderwerpen als vroeggeboorten, de behandeling van alcoholisme, de diagnose van kanker bij ouderen, de veiligheid van bloedtransfusies en de mentale gezondheid van zorgverleners in tijden van COVID-19. 

De steun van de Brugmann Stichting heeft geleid tot doorslaggevende ontdekkingen en doorbraken, zoals het verminderen van het risico op terugval voor alcoholverslaafden, het verbeteren van de veiligheid van bloedtransfusies voor risicopatiënten of het voorkomen van bloedarmoede bij de foetus.

Uw steun

Om echt een verschil te maken is structurele financiële steun nodig.

De Stichting wordt hoofdzakelijk bijgestaan door de medische staf van het Universitair Ziekenhuis Brugmann, die ervoor heeft gekozen een deel van zijn inkomsten
aan onderzoeksprojecten te schenken. Maar deze steun is niet genoeg. Ook U kunt een verschil maken.

Sluit bij ons aan als donor. Alle hulp is belangrijk en heeft een concrete impact, of het nu gaat om een schenking, een legaat, een sponsoring of een partnerschap. 
Zo hebben we dankzij een recente gift een ambitieus onderzoeksproject kunnen opstarten om de revalidatie van COVID-19-patiënten te bevorderen.

Indien het totaal van uw jaarlijkse giften 40 € of meer bedraagt, hebt u recht op een fiscaal attest dat u in de loop van de maand maart van het daaropvolgende jaar wordt uitgereikt. Dankzij dit attest hebt u recht op een belastingvermindering van 45% op het bedrag van uw jaarlijkse giften.

Recent Nieuws

Retinaal maculair oedeem / systemische sclerose : 2 onderzoeksprojecten in de kijker
04/11/2021

Retinaal maculair oedeem / systemische sclerose : 2 onderzoeksprojecten in de kijker

Het eerste project, dat wordt uitgevoerd in het Laboratorium voor Biochemische en Nutritionele Pathofysiologie en gefinancierd wordt door de Brugmann Stichting, is gericht op het begrijpen van de onts...
Read more
Onderzoek naar LRRK2 genmutaties bij patiënten met Lewy Body Dementie
03/08/2021

Onderzoek naar LRRK2 genmutaties bij patiënten met Lewy Body Dementie

Lewy Body Dementie (LBD) is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve oorzaak van dementie na de ziekte van Alzheimer. Zij wordt niet gekenmerkt door moeilijkheden om nieuwe informatie vast te ho...
Read more
Evaluatie van het concept Patiëntenpartnerschap in de nefrologie:  voordelen voor patiënten met chronische nierziekten en voor gezondheidswerkers
08/06/2021

Evaluatie van het concept Patiëntenpartnerschap in de nefrologie: voordelen voor patiënten met chronische nierziekten en voor gezondheidswerkers

Het paradigma van de relatie tussen gezondheidswerkers en patiënten is in een paar decennia fundamenteel veranderd. Van een traditioneel paternalistisch model is het in de jaren tachtig van de vorige...
Read more

Onze Projecten