Vandaag de dag, zonder steun voor wetenschappelijk en medisch onderzoek, hebben vele patiënten voor wie nog geen doeltreffende behandeling bestaat, geen uitzicht op hoop of oplossingen. Ook in België zijn voor hen innovatieve behandelingen te vinden. Financiële steun voor onderzoek is daarom cruciaal. Deze ondersteuning helpt de beste experts om nieuwe ontdekkingen te doen die levens redden en veranderen.

Onze rol

Het doel van de Stichting: Het uitvoeren, bevorderen, aanmoedigen en financieren van wetenschappelijk en medisch onderzoek binnen het Universitair Ziekenhuis Brugmann in Brussel.

De rol van de Brugmann Stichting is om een brug te slaan tussen het onderzoekslaboratorium en het ziekenhuisbed, tussen de onderzoeker en de patiënt.

Onze impact

Sinds haar oprichting in 2011 heeft de Brugmann Stichting subsidies toegekend voor een bedrag van 2 miljoen €. Hiermee werden bijna 100 onderzoeksprojecten gefinancierd.

De projecten die door de Brugmann Stichting worden gefinancierd betreffen studies over uiteenlopende en cruciale onderwerpen als vroeggeboorten, de behandeling van alcoholisme, de diagnose van kanker bij ouderen, de veiligheid van bloedtransfusies en de mentale gezondheid van zorgverleners in tijden van COVID-19. 

De steun van de Brugmann Stichting heeft geleid tot doorslaggevende ontdekkingen en doorbraken, zoals het verminderen van het risico op terugval voor alcoholverslaafden, het verbeteren van de veiligheid van bloedtransfusies voor risicopatiënten of het voorkomen van bloedarmoede bij de foetus.

Uw steun

Om echt een verschil te maken is structurele financiële steun nodig.

De Stichting wordt hoofdzakelijk bijgestaan door de medische staf van het Universitair Ziekenhuis Brugmann, die ervoor heeft gekozen een deel van zijn inkomsten
aan onderzoeksprojecten te schenken. Maar deze steun is niet genoeg. Ook U kunt een verschil maken.

Sluit bij ons aan als donor. Alle hulp is belangrijk en heeft een concrete impact, of het nu gaat om een schenking, een legaat, een sponsoring of een partnerschap. 
Zo hebben we dankzij een recente gift een ambitieus onderzoeksproject kunnen opstarten om de revalidatie van COVID-19-patiënten te bevorderen.

Indien het totaal van uw jaarlijkse giften 40 € of meer bedraagt, hebt u recht op een fiscaal attest dat u in de loop van de maand maart van het daaropvolgende jaar wordt uitgereikt. Dankzij dit attest hebt u recht op een belastingvermindering van 45% op het bedrag van uw jaarlijkse giften.

Recent Nieuws

Veelbelovende immunotherapieën: immunotherapie met checkpointremmers
26/10/2023

Veelbelovende immunotherapieën: immunotherapie met checkpointremmers

De afgelopen jaren zijn er veelbelovende immunotherapieën toegevoegd aan het arsenaal van de oncoloog. Dit zijn behandelingen die, in tegenstelling tot conventionele chemotherapie of radiotherapie, n...
Read more
Het BRUFAST project: vermoeidheid ná een beroerte beter begrijpen
26/10/2023

Het BRUFAST project: vermoeidheid ná een beroerte beter begrijpen

Wereldwijd is een beroerte de 2e doodsoorzaak en de 1e oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Vermoeidheid na beroerte (VNB) is een veel voorkomende klacht, die wordt waargenomen bij ongeveer 50...
Read more
Onderzoeksproject STIM-MOTANA
17/02/2022

Onderzoeksproject STIM-MOTANA

Het project STIM MOTANA heeft tot doel de motorische hersenactiviteit onder algemene anesthesie te bestuderen om het ontwaken tijdens een chirurgische ingreep beter te kunnen detecteren. Wakker wor...
Read more

Onze Projecten