Beurzen 2016-2017

Coordinateur:

Coordinator:

Coördinator:

In het kader van de door de Brugmann Stichting gelanceerde projectoproep van april 2016, is het Wetenschappelijk Comité van de Stichting overgegaan tot analyse van de ontvangen projecten, waarbij rekening werd gehouden met de relevantie van het onderzoek, het innovatieve aspect van het onderwerp, de eventuele continuïteit van het project, de bruikbaarheid voor de instelling en de leeftijd van de onderzoeker.

Tijdens de Raad van Bestuur van de Stichting die op 15 september ll. plaatsvond, hebben de leden unaniem de aanbevelingen van het Comité gevolgd en 6 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 150.000 €.

De betrokken onderzoeksdomeinen zijn: Klinische Biologie, Gynaecologie, Oftalmologie, Psychiatrie en Geriatrie.