Wettelijke vermeldingen

Naar aanleiding van de website

Deze publieke website heeft als doel om informatie te verschaffen over de Brugmann Stichting (stichting van openbaar nut) en haar activiteiten, en om aan de gebruikers de nodige middelen en gegevens ter beschikking te stellen om haar diensten te contacteren.
De pagina’s van de website zijn geherbergd en ontworpen door het Universitair Verplegingscentrum Brugmann.
Verantwoordelijk uitgever : Kathleen Hayen, Directeur van de Brugmann Stichting, 4 Van Gehuchtenplein te 1020 Brussel.

Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg.
De Brugmann Stichting zal zich op een redelijke manier inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. We geven echter geen waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de informatie.
U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

Persoonlijke levenssfeer

De Brugmann Stichting respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt, in overeenstemming met het privacybeleid.

Links

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze websites worden door derden onderhouden. De Brugmann Stichting heeft geen enkele controle over deze derden. Dergelijke links zijn louter bedoeld als een service. Op een gelijkaardige manier kan de website www.brugmannstichting.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden over wie de Brugmann Stichting geen enkele controle uitoefent. De Stichting geeft geen enkele waarborg voor en maakt geen enkel voorbehoud over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van om het even welke informatie die zich op dergelijke websites bevindt.

Copyrights

De volledige inhoud van de website is onderhevig aan copyrightbescherming. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met respect voor copyright en andere eigendoms aankondigingen.

Voor alle vragen of suggesties in verband met inhoud van deze website kunt u ons contacteren.