FRISBEE Project

Coordinateur: Prof. Jean-Jacques Body

Coordinator: Prof. Jean-Jacques Body

Coördinator: Prof. Jean-Jacques Body

Zonder behandeling loopt één vrouw op drie het risico een breuk op te lopen na haar vijftigste.

De oorzaak? Osteoporose, een chronische en stille ziekte die de botten fragieler maakt, vooral bij vrouwen in de menopauze. Ze wordt trouwens de “stille dief” genoemd.

Een grote bekommernis, gezien de “grootmoeders boom”.

Gelukkig kan dankzij een aangepaste behandeling 30 tot 70 % van het risico worden verminderd.

Vandaar het belang de risicopersonen tijdig op te sporen!

Op dit ogenblik wordt deze screening uitgevoerd op basis van osteodensitometrie, een onderzoek om de botdensiteit (botdichtheid) te meten.

Enkel dit onderzoek uitvoeren volstaat echter niet om het risico op een breuk te kunnen voorspellen: een groot aantal vrouwen met een fractuur hebben een densitometrieresultaat dat aan de normen beantwoordt.

Het is daarom onontbeerlijk rekening te houden met andere risicofactoren van osteoporose en fractuur, om de betrokken personen een aangepaste behandeling te kunnen geven.

FRISBEE (Fracture Risk Brussels Epidemiological Enquiry)

In 2007 ging daarom een grootschalig epidemiologisch onderzoek van start in het UVC Brugmann.

Het doel hiervan is een model te ontwikkelen dat het risico op breuken bij vrouwen ouder dan 60 kan meten, waarbij rekening wordt gehouden met een verscheidenheid aan factoren.

Met meer dan 3.560 deelnemers is het FRISBEE project één van de grootste onderzoeken in Europa en het belangrijkste in België!

Verschillende artikelen, eindwerken en projecten zijn tot stand gekomen met behulp van de gegevens die zijn verzameld dankzij het FRISBEE-project. Na analyse van de risicofactoren verzameld in het onderzoek, vergeleken we ze met risicofactoren gerapporteerd in andere onderzoeken en hebben we voor het eerst kunnen aantonen dat de risicofactoren verschillen naar gelang van de plaats van de breuk, wat belangrijke gevolgen heeft voor de arts die belast is met de behandeling van patiënten die het risico op breuken lopen.

Het optreden van een fragiliteitsbreuk verhoogt het risico op een nieuwe breuk binnen de eerste twee jaar na de eerste breuk aanzienlijk. We hebben kunnen achterhalen wat de risicofactoren zijn voor deze breuken, die "dreigende breuken" worden genoemd. Anderzijds is het bekend dat te weinig vrouwen na een osteoporotische breuk worden behandeld, ook al beschikken we over doeltreffende en goed verdragen medicatie. Wij hebben dit fenomeen bestudeerd en een gebrek aan aandacht van de medische wereld vastgesteld.

Momenteel is ons lopend onderzoek gericht op de ontwikkeling van instrumenten voor het voorspellen van het risico op breuken om met name risico op breuken na 5 en 10 jaar te evalueren met behulp van wiskundige modellen waarin risicofactoren zijn opgenomen die een significante invloed hebben. In hetzelfde perspectief wordt een instrument ontwikkeld om het risico van "dreigende breuken" na een eerste breuk te voorspellen. Ten slotte zullen we dankzij een gedetailleerde analyse van de verdeling van breuken waargenomen in onze studie ook de voorspellende waarde kunnen verbeteren van de twee modellen die momenteel worden gebruikt (FRAX® en Garvan) door clinici om het risico op breuken te voorspellen en zo het gebruik van de verschillende geneesmiddelen die voor ons beschikbaar zijn, verbeteren

Na bijna 13 jaar blijft FRISBEE groeien.

Het toekomstige project van de FRISBEE-onderzoek is het nauwkeuriger bepalen van het fractuurrisico geassocieerd met sarcopenie, een pathologie die wordt gekenmerkt door een geleidelijke afname van spiermassa, spierkracht en fysieke prestaties, die typisch zijn voor veroudering. De uitvoering van dit nieuwe project zal afhangen van de toekenning van subsidies... die steeds moeilijker te verkrijgen zijn.

Ons uiteindelijke doel is dan ook de levenskwaliteit van oudere patiënten te helpen verbeteren door een beter inzicht te krijgen in de factoren die verband houden met het risico op breuken om de gevolgen van osteoporotische fracturen, die een bron zijn van mortaliteit, verlies van onafhankelijkheid en chronisch lijden dat vaak zeer invaliderend is, tot een minimum te beperken.

Wenst u dit onderzoek te ondersteunen, stort dan uw bijdrage op rekeningnummer IBAN: BE04 3630 9206 1831, BIC: BBRUBEBB van de Brugmann Stichting.

Giften vanaf 40 € per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Heel erg bedankt!