Een bijdrage leveren

De Stichting wordt in het bijzonder gesteund door de medische staf van het Universitair Ziekenhuis Brugmann,
die ervoor gekozen heeft een deel van zijn inkomsten te schenken aan onderzoeksprojecten.

Maar deze steun is niet genoeg.

U kunt een verschil maken. Ga met ons mee als donor. Elke hulp is belangrijk en heeft een concrete impact,
of het nu gaat om een schenking, legaat, sponsoring of partnerschap.

Ondersteun de dagelijkse onderzoeksactiviteiten van de Brugmann Stichting !

  • Stort uw gift op rekeningnummer IBAN: BE04 3630 9206 1831 – BIC: BBRUBEBB. Giften vanaf 40 € jaarlijks zijn fiscaal aftrekbaar. Indien het totaal van uw jaarlijkse giften 40 € of meer bedraagt, hebt u recht op een fiscaal attest dat u in de loop van de maand maart van het daaropvolgende jaar wordt uitgereikt. Dankzij dit attest hebt u recht op een belastingvermindering van 45% op het bedrag van uw jaarlijkse giften.
  • Word vaste partner van de Brugmann Stichting door een maandelijkse donatie te doen op rekening IBAN: BE04 3630 9206 1831 – BIC: BBRUBEBB.
  • Doe een grote donatie! Steun een zaak die u bijzonder nauw aan het hart ligt, of als eerbetoon aan iemand die u dierbaar is. Om redenen van transparantie houden wij u op de hoogte van het gebruik van uw donatie.

Legaten : een gebaar voor morgen

Neem deel aan de toekomstvisie van de Brugmann Stichting door vandaag iets te doen voor morgen. U kunt onroerend goed, levensverzekeringen, kostbaarheden, geld en beleggingen in uw testament nalaten.

In sommige gevallen, als u bijvoorbeeld geen directe erfgenaam heeft, is het “duo-legaat” een formule waarmee u de erfenis van uw dierbaren kunt verhogen, aangezien zij minder successierechten zullen betalen. 

Voor meer informatie of om in alle discretie uw nalatenschap te bespreken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Indien u de Brugmann Stichting als begunstigde in uw testament of levensverzekering wenst op te nemen, kunt u de Brugmann Stichting als volgt identificeren:

Brugmann Stichting – Stichting van Openbaar Nut
Arthur Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel
Ondernemingsnummer : 0839 235 387

Sponsoring van een onderzoeksproject

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor de financiering van een specifiek onderzoeksproject, een discipline die u nauw aan het hart ligt of de projecten van een bepaalde onderzoeker.

Voorlopig hebben we ervoor gekozen om de volgende projecten aan u voor te stellen:

  • Het Frisbee project : Om het project voort te zetten is 120.000 euro per jaar nodig.
  • Habitatmicrobiologie en evolutie van het atopisch risico bij kinderen
  • Alcoholverslaving

Partnerschap: oproep voor bedrijven

Als bedrijf kunt u ervoor kiezen om ons ofwel op regelmatige basis te helpen ofwel door een bepaald project te ondersteunen. Door een deel van uw winst af te staan, verbetert uw bedrijf zijn imago en draagt het bij aan de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken die passen bij uw doelstellingen.

Fondsenwerving op uw initiatief

Doe aan fondsenwerving voor de Brugmann Stichting en ondersteun daarmee het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Of het nu gaat om activiteiten die door uw universiteit worden georganiseerd of om culturele of sportieve activiteiten, op eigen initiatief, met vrienden of op het werk: er zijn honderden manieren om ons bij te staan. Als u of uw organisatie bereid is om namens de Brugmann Stichting geld in te zamelen, neem contact met ons op en wij zullen u met plezier helpen.