Onderzoek naar de behandeling van alcoholafhankelijke patiënten

Coordinateur: Laboratorium voor Medische Psychologie en Verslavingen

Coordinator: Laboratorium voor Medische Psychologie en Verslavingen

Coördinator: Laboratorium voor Medische Psychologie en Verslavingen

Met meer dan 283 miljoen mensen boven de 15 jaar oud die wereldwijd overmatig alcohol drinken, blijft alcoholverslaving een groot probleem voor de volksgezondheid. De behandeling van alcoholafhankelijke patiënten blijft tot vandaag problematisch. Ondanks gecombineerde behandelingen zoals psychotherapie, sociale steun en verschillende geneesmiddelen die de drang naar alcohol verminderen (nalorex, campral, nalmefene, baclofen, enz.), hervalt meer dan 50% van de patiënten binnen de eerste drie maanden na de behandeling. Met terugval bedoelen wij niet een eenmalige episode van overmatig gebruik (bijvoorbeeld naar aanleiding van het vieren van een verjaardag), maar een "verlies van controle" dat leidt tot het hervatten van overmatig en dagelijks gebruik. Het vinden van aanvullende middelen om deze behandeling te verbeteren blijft een grote uitdaging. In het Laboratorium voor Medische Psychologie en Verslavingen van het Universitair Ziekenhuis Brugmann (ULB, Brussel), baseren wij ons op het neuro-cognitieve model van de verslaving.

In dit verband suggereren wij dat de combinatie van cognitieve training en transcraniële elektrische stimulatie (tDCS) een drastische vermindering van het aantal gevallen van terugval binnen de eerste 15 dagen na ontwenning mogelijk maakt. Dankzij de lage kostprijs van de tDCS techniek, de toegankelijkheid ervan en de weinige contra-indicaties of bijwerkingen die werden waargenomen, zien we dan ook dat deze gecombineerde procedure een directe en positieve invloed heeft op het klinische traject van patiënten. We overwegen daarom verder onderzoek te verrichten om na te gaan of een groter aantal sessies en de timing ervan effecten sorteren op de abstinentie van deze patiënten op langere termijn.