News

Covid-19 : hoe kunt u helpen ?

09/12/2020
Gift

Ondersteun de dagelijkse onderzoeksactiviteiten van de Brugmann Stiching !

  1. Stort uw gift op rekeningnummer IBAN: BE04 3630 9206 1831 – BIC: BBRUBEBB.
    Giften vanaf 40 € jaarlijks zijn fiscaal aftrekbaar.
  2. U kan ook een doorlopende maandelijkse donatie verrichten. Stort maandelijks uw gift op : IBAN: BE04 3630 9206 1831 –  BIC: BBRUBEBB.
  3. Doe een belangrijke schenking ! Ondersteun een project dat u nauw aan het hart ligt, of als eerbetoon aan een dierbare. Zijn naam of die van uw familie zal verbonden blijven met de waarden die u door middel van deze schenking doorgeeft. Aarzel niet contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen nagaan hoe we uw filantropische belangen vorm kunnen geven.

Om redenen van transparantie houden wij u op de hoogte van wat er met uw gift gebeurt.

Legaten

Indien u de Brugmann Stichting in uw testament opneemt, stelt u een mooi gebaar naar de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek toe.

Indien u geen erfgenamen in rechte lijn hebt, maar toch graag iets wil nalaten aan bv. uw neven of nichten, dan kan u de Brugmann Stichting aanstellen als duo-legataris. Op deze manier neemt de Stichting de successierechten op zich en houdt uw familie er meer aan over.
Het is aangewezen om in dit geval contact op te nemen met uw notaris. Tijdens uw onderhoud met een notaris is het nuttig ons ondernemingsnummer bij de hand te hebben : 0839 235 387 (Brugmann Stichting, stichting van openbaar nut).

Hebt u nog vragen of wil u in alle discretie praten over uw nalatenschap, aarzel niet en neem contact op met de Stichting per E-mail of per telefoon.

Sponsoring van een onderzoeksproject

U kan er vanzelfsprekend ook voor kiezen een specifiek onderzoeksproject te ondersteunen of de projecten van één of meer welbepaalde onderzoekers.
Op dit ogenblik zoekt de Stichting financiële ondersteuning voor :

Sponsoring

Als onderneming kan u ervoor kiezen om op regelmatige basis een bepaald project te ondersteunen.
Een deel van uw winst aan het wetenschappelijk onderzoek afstaan, zal uw imago ten goede komen en zal op de nodige sympathie van het grote publiek kunnen rekenen.
Door bv. 1 € aan onze Stichting over te maken op elk product en dienst die u verkoopt, zullen uw producten met wetenschappelijk onderzoek worden geassocieerd.
Verenigingen, ondernemingen en hun werknemers kunnen eveneens hun tijd en energie besteden aan het organiseren van benefietacties ten voordele van de Brugmann Stichting.
Aarzel niet en geef ons een seintje indien u meent dat uw onderneming zich in onze waarden en doelstellingen kan terugvinden.
Om de nodige zichtbaarheid aan uw steun te geven, zullen wij niet nalaten deze te vermelden in al onze publicaties.

Werf fondsen voor de Brugmann Stichting

Zamel geld in voor de Brugmann Stiching en help ons baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Via de universiteit of via culturele evenementen, op eigen houtje, met een lokale groep of via het werk – er zijn talrijke manieren waarop je fondsen kunt werven voor onze Stichting.
Je kunt ook online fondsen werven: kies een onderzoeksproject en creëer je eigen fondsenwervingpagina en deel ze met familie en vrienden.
Als jij of je organisatie bereid bent of is om geld in te zamelen voor ons, helpen we je graag hierbij. Neem contact op met ons.