Wie wij zijnWat wij doenNieuws & mediaHoe kunt u helpenMet ons contact opnemen

Projectoproep 2020

Op grond van Artikel 4 van haar statuten heeft de Brugmann Stichting als doel “het uitvoeren van wetenschappelijk en medisch onderzoek, het bevorderen, het aanmoedigen en het financieren ervan, meer in het bijzonder in de schoot van het UVC Brugmann of in het kader van het netwerk waar het deel van uitmaakt”.

Door middel van mandaten, kredieten en projecten waarvoor de Stichting financiële middelen vrijmaakt, bevordert zij wetenschappelijke kennis, ondersteunt de vorming van artsen en waarborgt kwaliteitszorg aan patiënten.

In het kader van haar doelstellingen lanceert de Stichting een projectoproep binnen 3 categorieën :

  • Krediet voor kort verblijf in het buitenland voor een verpleegkundige/paramedisch personeelslid/arts/apotheker bioloog
  • Onderzoeksmandaat voor een duur van 1 jaar voor een arts of apotheker bioloog
  • Onderzoekssubsidie (materieel of personeel)

Een onafhankelijk medisch Comité analyseert en evalueert de voorgelegde projecten.

Op basis van de aanbevelingen van het Comité zal de Raad van Bestuur van de Brugmann Stichting overgaan tot het toekennen van subsidies en mandaten.

Kalender :

  • Publicatie van projectoproep op 7 april 2020
  • Indienen van projecten voor 20 juli 2020, middernacht
  • Beslissing van de Raad van Bestuur, eind september 2020
  • Toekenning van kredieten, mandaten en subsidies en lancering van de projecten in oktober 2020

Kandidaten moeten hun projectaanvraag d.m.v. specifieke formulieren uiterlijk voor 20 juli 2020 per E-mail indienen.
Deze formulieren kunnen worden opgevraagd door een E-mail te sturen.

Projecten die na 20 juli 2020 worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor de in 2020 toe te kennen kredieten, mandaten en subsidies.

Kandidaten moeten deel uitmaken van het personeelsbestand van het UVC Brugmann. Wat de onderzoeksmandaten en verblijven in het buitenland betreft, verbinden de kandidaten zich ertoe, op het ogenblik van hun kandidatuurstelling, 2 volledige jaren in dienst te blijven van het UVC Brugmann na afloop van het project of na terugkeer van een verblijf in het buitenland. Indien de laureaat niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt hij/zij verplicht het integrale bedrag van de toegekende beurs terug te betalen.

De Raad van Bestuur van de Brugmann Stichting kent kredieten toe op basis van een project dat het origineel karakter ervan aantoont et dat precies omschrijft wat de huidige stand van het onderzoek inhoudt, alsook de werkhypothese, de methodologie en de beschikbare middelen om het doel te bereiken. De voorlopige begroting, die bij het project dient te worden gevoegd, moet dus voldoende gedetailleerd zijn om de haalbaarheid van het project te kunnen evalueren en na te gaan of het gevraagde bedrag overeenstemt met de vooropgestelde doelstellingen.

De subsidies worden voor één jaar toegekend en het goedgekeurde bedrag moet binnen de 24 maanden na de datum van toekenning worden besteed.

De subsidie dekt alle kosten die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen; na voorlegging van facturen zal de Brugmann Stichting overgaan tot terugbetaling ervan.