News

Stichting tegen Kanker : subsidie

12/11/2015

De Stichting tegen Kanker heeft een subsidie van €60.000 goedgekeurd voor het project 'medisch-sociale Coaching van de geïsoleerde kankerpatiënt’ dat de Brugmann Stichting samen met de sociale dienst en de dienst hemato-oncologie van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann zal uitvoeren. Met de hulp van de ‘sociale coach' – van opleiding maatschappelijk werker- streven we naar een meer duurzame interventie dan diegene die op dit ogenblik door het institutionele kader wordt aangeboden. De geïsoleerde kankerpatiënten beschikken niet over de nodige middelen (financieel, familiaal, taalbarrière, analfabetisme, psychiatrische ziektebeelden). Zij hebben specifieke behoeften waaraan de sociale steun aangeboden door het ziekenhuis niet altijd tegemoet kan komen.
Deze behoeften houden o.a. fysieke begeleiding bij administratieve procedures en organisatie van dagelijkse activiteiten in. De ‘sociale coach’ werkt met vertrouwenspartners. Hij zal de beoordeling uitvoeren d.m.v. huisbezoeken. De noden van de patiënt houden ook coördinatie en beheer van doktersafspraken en organisatie van het vervoer in.

De ‘sociale coach’ zal instaan voor de coördinatie van al deze elementen, inclusief verzekeringen, transport en “intensieve” netwerken van thuiszorg, die nodig zijn voor een goede behandeling. Hij zal een informatierol moeten waarnemen en advies en operationele begeleiding verstrekken zowel voor het oplossen van administratieve problemen als het creëren van een netwerk rond de patiënt.
Dank zij zijn tussenkomst zal de geïsoleerde patiënt geleidelijk aan meer autonomie verwerven. Om dit te bereiken, zal de ‘sociale coach’ de patiënt tools en werkwijzen aanreiken om zijn medisch-sociale autonomie te bevorderen.

“Medisch-sociale coaching” impliceert dat de maatschappelijk werker bij het uitvoeren van zijn opdracht zal worden bijgestaan door oncologen, psychologen, onco-diëtisten en interculturele bemiddelaars die specifieke problemen voor hem en de gevolgen ervan op het slagen van de behandeling, zullen verduidelijken.
De “Cel Kwaliteit”, die is samengesteld uit een multidisciplinair team zal het project evalueren.