News

Eerbetoon aan Professor Albert De Mey

27/11/2020

Onze collega Albert De Mey heeft ons op zondag 6 september plotseling verlaten. De Brugmann Stichting is hem veel dank verschuldigd en wil hem graag een welgemeend eerbetoon brengen. Albert was een actief lid van de Stichting sinds de oprichting in 1985 en hij was het die, met de hulp en steun van Daniel Désir en Renaud Witmeur, de Stichting in 2011 nieuw leven inblies. Hij was de penningmeester. Zijn proactieve betrokkenheid heeft het mogelijk gemaakt een eclectische Raad van Bestuur samen te stellen om een bredere visie te geven op de missies van de Stichting ten voordele van de wetenschappelijke projecten waaraan zij cruciale steun verleent. Albert begon in september 1975 als stagiair bij Brugmann en werd in 1992 benoemd tot hoofd van de kliniek Plastische Chirurgie. Zijn trouw aan het Brugmann Universitair Ziekenhuis is voorbeeldig geweest. Ondanks drukke dagen vond hij toch nog tijd om les te geven aan de faculteit geneeskunde van de Université Libre de Bruxelles, terwijl hij nog andere professoraten bekleedde in de pathologie en andere heelkundige technieken. Zijn betrokkenheid bij meerdere wetenschappelijke genootschappen is eindeloos. Hij was onder meer voorzitter en secretaris van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. Zijn ontelbare publicaties, mededelingen en boeken hebben zonder twijfel bijgedragen tot de vooruitgang van de geneeskunde en hebben de reputatie van België op het gebied van plastische chirurgie tot ver buiten onze grenzen gebracht. Hij werd door veel van zijn collega's op internationaal niveau erkend als een vooraanstaande autoriteit. Maar zij die hem goed kenden, weten dat dit nooit afbreuk deed aan zijn opmerkelijke bescheidenheid en nederigheid. Elk jaar ging hij op eigen initiatief op humanitaire missie naar het buitenland, vooral om bij jonge kinderen een gespleten gehemelte en een gespleten lip te opereren. Zijn laatste reis bracht hem naar Birma. Albert was gepassioneerd door zijn werk. Gepassioneerd door zijn beroep. Gepassioneerd door mensen. Gefascineerd door oldtimers waarmee hij graag reed omdat hij van snelheid hield, maar in alle veiligheid. Hij hield ook van lekker eten en goede wijnen, die hij graag met anderen deelde. Het was een echt geluk voor ons om zulke bevoorrechte momenten met hem te kunnen meemaken. Albert was compleet. Hij was een voorbeeld voor velen van ons en we missen hem nu al vreselijk. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en drie kinderen en wij betuigen hun ons diepste en meest oprechte medeleven.

Raad van Bestuur Brugmann Stichting